Onderzoek CAD trends biedt onverwachte inzichten

Tue Mar 21 2023

03 21

Onderzoek CAD trends biedt onverwachte inzichten

04/04/2016

Door Leo de RIdder

Voor hun jaarlijkse Worldwide CAD Trends Survey, ondervroeg het Britse onderzoeksbureau Business Advantage dit jaar 635 CAD-managers en -gebruikers in verschillende landen. Het onderzoek omvat 15 interessegebieden die voor gebruikers al dan niet van belang zijn, waaronder 3D-modelling, CAD in de cloud en 3D printing. De resultaten geven een goed beeld van wat er wereldwijd speelt in de CAD arena. Daarbij bieden de gesignaleerde trends soms tegenstrijdige inzichten in wat CAD producenten momenteel via hun marketingmachines de markt willen doen geloven en wat CAD-gebruikers feitelijk hiervan oppikken, dan wel gebruiken. Een voorbeeld is CAD in de cloud. Bij de producenten is dit momenteel de nummer één trend. De realiteit blijkt anders: de meeste CAD-gebruikers geven aan er nauwelijks of geen gebruik van te maken en er ook nog niet echt in te geloven, zo blijkt uit het onderzoek.


     

Elk jaar stellen de onderzoekers een reeks identieke vragen om zo snel bepaalde trends te kunnen herkennen. Daarnaast krijgen de ondervraagde CAD-gebruikers vragen voorgelegd als: Weet u van het bestaan van deze technologie? en Gebruikt u deze technologie ook daadwerkelijk? In totaal 635 gebruikers reageerden op het verzoek de vragenlijst in te vullen, waarvan 36% CAD- en projectmanagers, 23% ontwerpers/constructeurs en 19% engineers. Daarmee lijkt het op een redelijk betrouwbaar onderzoek met 33% van de respondenten afkomstig uit de producerende industrie en 11% uit de procesindustrie. De meeste respondenten gebruiken voor hun werk werkstations, desktop PC’s of laptops. 20% maakt gebruik van mobiele werkstations en slechts 2% zegt gebruik te maken van een smartphone. De meest gebruikte CAD-pakketten zijn AutoCAD, SolidWorks en PTC Creo.

Trends
Er blijkt nogal een verschil te zijn tussen de producten waarmee CAD producenten het liefst goede sier maken en datgene dat ook daadwerkelijk wordt toegepast door gebruikers van CAD. Zo blijkt de vraag naar efficiëntere 2D CAD tools nog steeds groter dan die naar CAD in de cloud. Een uitzondering is 3D printing. Hoewel nog maar net het niche-kwadrant ontsprongen in het diagram, geven de respondenten aan dat ze de techniek zeer veelbelovend vinden en er in de naaste toekomst vrijwel zeker gebruik van gaan maken. Zaken als outsourcing, augmented en virtual reality, open source, pay-as-you-go abonnementen en big data blijven daarentegen wat hangen in het niche-kwadrant: nog maar weinig toegepast en nog niet echt belangrijk (met de nadruk op ‘nog’). Dan is er nog mobiel CAD. Dit is inmiddels is opgeklommen tot het kwadrant rechts boven in het diagram en is daarmee bevorderd tot leading technologie, met de bijbehorende hoge verwachtingen wat betreft toepassing en importantie. Niet verbazingwekkend is verder dat 3D modelling het hoogst scoort in de champion’s league van CAD-tools en op eenzame hoogte in het rechter bovenkwadrant van het diagram staat. We kunnen er kort over zijn: is hier eigenlijk nog wel sprake is van een trend. De 3D CAD techniek is inmiddels redelijk volwassen en geaccepteerd door de engineers gemeenschap. Inmiddels weten we niet beter dan dat je voor een redelijk bedrag een uitermate gebruiksvriendelijk en snel 3D CAD pakket met alles er op en er aan kan aanschaffen.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het belang dat aan afzonderlijke trends wordt gehecht nogal varieert per sector, regio en type bedrijf. Zo zijn PLM en PDM significant van groter belang voor grotere ondernemingen, wordt simulatie het meest toegepast in productiebedrijven, evenals 3D printing en wordt open source CAD software het meest toegepast in kleinere bedrijven, vooral binnen de EMEA. Het zijn verder de grotere bedrijven die, zij het op kleine schaal, gebruik maken van outsourcing overseas.

3D printing
Opvallend is de snelheid waarmee 3D printing zich heeft opgewerkt van niche- tot emerging- technologie. Het zijn echter vooral de verwachtingen voor de naaste toekomst die hoog scoren. Wat betreft het daadwerkelijk toepassen ervan in de bedrijven liggen de scores beduidend lager. In feite is deze technologie al een paar decennia oud en is het vooral de laatste jaren naar voren geschoven als veelbelovende techniek, die het niet alleen in het bedrijfsleven tot game changer  zou schoppen, maar ook zijn weg zou weten te vinden naar huiskamers en hobbyzolders. Inderdaad kun je inmiddels een 3D printer kopen bij de ‘ik ben toch niet gek!’-winkels, maar of je er veel mee opschiet is de vraag. Tot nu toe lijkt 3D printing voor thuisgebruik nog meer te behoren tot de categorie ‘toys for the boys’. Het is relatief duur (zeker wat betreft materiaalverbruik), niet echt snel en nog niet echt geschikt voor het maken van kleine onderdelen, tenzij je het leuk vindt om hetzelfde onderdeel elke week weer te moeten printen, omdat het slijt terwijl je er naar kijkt. Pas als je bereid bent te investeren in high-end printers wordt het verhaal anders. En dat is wat grote bedrijven momenteel doen. Vandaar dat de onderzoekers van Business Advantage een door de hele industrie fors toenemend gebruik van 3D printing verwachten, met een verwachte groei van 73% voor de komende 3 tot 5 jaar bij producerende bedrijven.

De CAD-gebruikers/managers die al gebruik maken van 3D printing of op het punt staan dit te gaan doen, noemden als belangrijkste voordelen ervan: verbeteringen in het ontwerp (66%), tijdsbesparing bij het ontwerpen (48%) en kostenbesparing ((24%). Een snellere time-to-market werd door 36% van de respondenten genoemd. Unaniem waren de early-adopters het er over eens dat de mogelijkheid om tegen lage kosten al in een vroeg stadium fysieke prototypes ter plekke in 3D te kunnen printen, een aanzienlijke boost geeft aan het ontwerpproces.

Overigens constateren de onderzoekers dat fabrikanten van 3D printers wel het nodige aan hun naamsbekendheid zouden kunnen doen. Van alle CAD gebruikers/managers kon 51% het merk van hun 3D printer niet noemen. Van degenen die geen last hadden van dergelijk (selectief) geheugenverlies (20%) noemden de meesten Stratasys als merk van hun printer, gevolgd door Makerbot, 3D Systems en Cubify.

CAD in de cloud
AD in de cloud wordt door leveranciers vaak gepresenteerd als dé manier om grote hoeveelheden data extern op te slaan. Uit het onderzoek van Business Advantage blijkt echter dat CAD-gebruikers momenteel nauwelijks geïnteresseerd zijn in die wolk. Met name onzekerheid over de veiligheid van de in de cloud opgeslagen data speelt hierbij een cruciale rol. De gedachte dat hackers er uiteindelijk toch in zullen slagen om in de zwaar beveiligde datacenters in te breken, doet bij menig ontwerper, laat staan CAD-manager, het angstzweet uitbreken. Daarnaast zijn er nogal wat twijfels over de aansprakelijkheid van leveranciers van cloud-diensten die niet altijd even bereid zijn om op te draaien voor de gevolgen van storingen of gegevensverlies. Dan is er ook nog het risico dat een cloud-systeem crasht en je geen toegang tot je gegevens hebt. Tenslotte is niet altijd even duidelijk of je alle data kunt meenemen als je even genoeg hebt van je cloud-leverancier en toch besluit om je data gewoon weer in huis te bewaren. Kortom, er zijn nogal wat twijfels die niet zo maar even kunnen worden weggenomen. Daar tegenover staan dan wel weer de nodige voordelen van CAD in de cloud. De respondenten noemen onder andere: meer mobiliteit (66%), gemak bij het updaten van software (45%), kostenvermindering (39%) en verhoogde opslagcapaciteit (31%).

Op pad met de iPad
obiel CAD wordt inmiddels beschouwd als één van de veel belovende CAD-tools. In het onderzoeksrapport wordt het aangeduid als groeimarkt, samen met 3D printing.. Hoewel CAD-producenten er in aantallen downloads tot nu toe wel wat meer van hadden verwacht en het gebruik dus nog tegenvalt, lijkt het er op dat de haast spreekwoordelijke achterdocht van techneuten hier spoedig zal overgaan in onverholen enthousiasme. Mobiel CAD draait als app op smartphones en tablets. Op pad met de iPad wordt hiermee steeds gewoner en de soepele toegang tot tekeningen en schema’s op locatie zal waarschijnlijk ook de laatste bedenkingen wegnemen. Wel kunnen de beperkingen van de hardware nu nog spelbreker zijn. Denk daarbij aan de beperkte geheugenruimte van de RAM’s, waarin de CAD app software het qua ruimte moet opnemen tegen het operating system. Dit beperkt de download-omvang van tekeningen en schema’s en zorgt voor traagheid bij bijvoorbeeld het renderen. Verder kan de levensduur van de accu nog roet in het eten gooien, maar dat kan worden opgevangen door een reserve accu of een tweede tablet mee op pad te nemen. Niet echt optimaal, maar wel effectief. Het is met name Autodesk die zich de laatste jaren heeft geprofileerd op deze CAD app markt met als één van de meest gedownloade app’s de Andoid versie van Autodesk 360, een gratis 2D CAD app. Ook hoog scoren AutoCAD WS en Autodesk ForceEffect (een app voor simulatie en constructieberekeningen), CADview, Sketcher 3D Pro, Frame Design 2D en FingerCAD. 

 

Samenvattend

• Groei in 3D modelling zal naar verwachting vier maal zo groot zijn in de architectuur en bouw (AEC) dan in de productie (waar het al zo goed als ingeburgerd is)

• De groei in het gebruik van PDM was vorig jaar meer dan het dubbele dan was voorspeld; voor dit jaar wordt een groei verwacht van 21%. Het wordt vooral gebruikt in grotere bedrijven
• Het gebruik van simulatie was vorig jaar eveneens meer dan het dubbele dan voorspeld; bij AEC zal het gebruik naar verwachting de komende 3 tot 5 jaar met 58% toenemen

• Het gebruik van PLM zal naar verwachting dit jaar groeien met 19% en de komende 3 tot 5 jaar met 43%

• Het gebruik van mobiel CAD is het hoogst in Noord-Amerika, maar voor de komende 3 tot 5 jaar wordt de grootste groei verwacht in de APAC landen
• De voor dit jaar verwachte groei van 3D printing zal oplopen tot 50%, waarvan 39% in de productie en 110% in AEC

• Het gebruik van CAD in de cloud zal naar verwachting dit jaar verdubbelen en de komende 3 tot 5 jaar verdriedubbelen, met name in AEC.